This project is read-only.
1
Vote

Exception when clicking New Equivalence class while a class instead of parameter is selected

description

Exception generated when clicking New Equivalence class while a class instead of parameter is selected.
 
Steps to repro:
 
 1. Start App
 2. Create 1-2 parameters
 3. Create 1-2 Equivalance classes for each parameter
 4. Open Parameters/Equivalance pane
 5. Select an Equivalance class in the tree
 6. Click "New Equivalance class" button in the pane "toolbar"
   
  Result:
  • You will get a crash/Exception
    
   Expected:
  • Prefered: New equivalence class created under same Param as the Equivalence class that was selected
  • Less ok: Err msg "Select a parameter to create a equivalence class"
    
   Environ:
  • using Win7 SP1 64-bit (Swe version)

 

Details:
 
Information om att aktivera JIT-felsökning i stället för den
här dialogrutan finns i slutet av det här meddelandet.
 
************** Undantagstext **************
System.Exception: No such Class with ID='New class'
vid TestCaseModel.EquivClasses.GetById(String id)
vid TestCaseGenerator.Controls.ParameterClassesControl.NodeSelected(TreeViewEventArgs e)
vid TestCaseGenerator.Controls.ParameterClassesControl.tree_AfterSelect(Object sender, TreeViewEventArgs e)
vid System.Windows.Forms.TreeView.TvnSelected(NMTREEVIEW* nmtv)
vid System.Windows.Forms.TreeView.WmNotify(Message& m)
vid System.Windows.Forms.TreeView.WndProc(Message& m)
vid System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
vid System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
 
 
************** Inlästa sammansättningar **************
mscorlib
Sammansättningsversion: 2.0.0.0
Win32-version: 2.0.50727.5448 (Win7SP1GDR.050727-5400)

CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v2.0.50727/mscorlib.dll

mscorlib.resources
Sammansättningsversion: 2.0.0.0
Win32-version: 2.0.50727.5448 (Win7SP1GDR.050727-5400)

CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v2.0.50727/mscorlib.dll

TestCaseGenerator
Sammansättningsversion: 1.4.0.0
Win32-version: 1.4.0.0

CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Test%20Case%20Generator/TestCaseGenerator.exe

System.Windows.Forms
Sammansättningsversion: 2.0.0.0
Win32-version: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)

CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll

System
Sammansättningsversion: 2.0.0.0
Win32-version: 2.0.50727.5453 (Win7SP1GDR.050727-5400)

CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll

System.Drawing
Sammansättningsversion: 2.0.0.0
Win32-version: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)

CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll

AppCore
Sammansättningsversion: 1.0.0.0
Win32-version: 1.0.0.0

CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Test%20Case%20Generator/AppCore.DLL

TestCaseModel
Sammansättningsversion: 1.2.2.0
Win32-version: 1.2.2.0

CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Test%20Case%20Generator/TestCaseModel.DLL

ConfigMgmtEx
Sammansättningsversion: 1.0.0.0
Win32-version: 1.0.0.0

CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Test%20Case%20Generator/ConfigMgmtEx.DLL

SerializationHelperLib
Sammansättningsversion: 1.0.0.0
Win32-version: 1.0.0.0

CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Test%20Case%20Generator/SerializationHelperLib.DLL

System.Xml
Sammansättningsversion: 2.0.0.0
Win32-version: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)

CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll

System.Configuration
Sammansättningsversion: 2.0.0.0
Win32-version: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)

CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll

System.Data
Sammansättningsversion: 2.0.0.0
Win32-version: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)

CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_64/System.Data/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll

Ascend.Windows.Forms
Sammansättningsversion: 1.0.0.6
Win32-version: 1.0.0.6

CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Test%20Case%20Generator/Ascend.Windows.Forms.DLL

Ascend.Resources
Sammansättningsversion: 1.0.0.6
Win32-version: 1.0.0.6

CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Test%20Case%20Generator/Ascend.Resources.DLL

Ascend
Sammansättningsversion: 1.0.0.6
Win32-version: 1.0.0.6

CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Test%20Case%20Generator/Ascend.DLL

System.Windows.Forms.resources
Sammansättningsversion: 2.0.0.0
Win32-version: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)

CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_sv_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll

6-yewio-
Sammansättningsversion: 1.2.2.0
Win32-version: 2.0.50727.5453 (Win7SP1GDR.050727-5400)

CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll

pzmqfqho
Sammansättningsversion: 1.2.2.0
Win32-version: 2.0.50727.5453 (Win7SP1GDR.050727-5400)

CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll

a0jpcp8g
Sammansättningsversion: 1.2.2.0
Win32-version: 2.0.50727.5453 (Win7SP1GDR.050727-5400)

CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll

Accessibility
Sammansättningsversion: 2.0.0.0
Win32-version: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)

CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll

 
************** JIT-felsökning **************
För att aktivera JIT-felsökning (just-in-time ) måste .config-filen för
det här tillämpningsprogrammet eller datorn (machine.config) ha
jitDebugging-värdet angivet i avsnittet system.windows.forms.
Tillämpningsprogrammet måste också vara kompilerat
med felsökning aktiverat.
 
Till exempel:
 
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
 
När JIT-felsökning är aktiverad kommer alla undantag som inte
hanteras att skickas till JIT-felsökaren som är registrerad på
datorn snarare än att hanteras av den här dialogrutan.

comments